Vragen? 085-2103699

Rugvulling

Zowel aan binnen- als buitenzijde van bouwconstructies komen voegen voor. Dit kunnen zijn: aansluitvoegen, b.v. tussen kozijn/muur dilatatievoegen, b.v. tussen betonplaten onderling Deze voegen worden bewust aangebracht in de constructie om te grote werking op te vangen. De voegen hebben gemeen dat zij smaller en breder worden door werking van de constructie waarin zij zich bevinden. Deze werking kan veroorzaakt worden door o.a.: 1. Trillingen als gevolg van verkeersbelasting, machines; 2. Doorbuiging van de constructie door windbelasting; 3. Uitzetting en inkrimpen van bouwmaterialen door het opnemen en afstaan van vocht; 4. Uitzetting en inkrimping van bouwmaterialen door temperatuurwisselingen (thermische uitzetting en krimp). Op de tekentafel, tijdens het ontwerpen van het gebouw, zal met deze werking rekening moeten worden gehouden en zowel de lengte van constructiedelen als de breedte van de voegen zodanig moeten worden gekozen dat geen overbelasting van het toe te passen afdichtingsmateriaal kan plaatsvinden. Een goede handleiding hierbij is publicatie 67 van Stichting Bouwresearch. Alhoewel de onder 1, 2 en 3 genoemde oorzaken onder bepaalde omstandigheden een aanzienlijke werking op de voegen kunnen uitoefenen, zal in de meeste gevallen de grootste werking veroorzaakt worden door thermische uitzetting en krimp van de bouwmaterialen.
To Top